Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ9SKH-8 9.000BTU

Model: YZ9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ12SKH-8 12.000BTU

Model: YZ12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ18SKH-8 18.000BTU

Model: YZ18SKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.800.000 VNĐ