Điều hoà Nagakawa 1 chiều

Điều hòa Nagakawa NS-C09 1 chiều 9000BTU

Model: NS-C09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-C12 1 chiều 12000BTU

Model: NS-C12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-C18 1 chiều 18000BTU

Model: NS-C18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-C24 1 chiều 24000BTU

Model: NS-C24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ