Điều hòa Nagakawa

Điều hoà Nagakawa 1 chiều

Điều hòa Nagakawa NS-C09TK 1 chiều 9000BTU

Model: NS-C09TK

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.650.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-C12TK 1 chiều 12000BTU

Model: NS-C12TK

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-C18TK 1 chiều 18000BTU

Model: NS-C18TK

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa NS-C24TK 1 chiều 24000BTU

Model: NS-C24TK

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều

Điều hòa Nagakawa NS-A09TK 2 chiều 9000BTU

Model: NS-A09TK

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-A12TK 2 chiều 12000BTU

Model: NS-A12TK

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa NS-A18TK 2 chiều 18000BTU

Model: NS-A18TK

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa NS-A24TK 2 chiều 24000BTU

Model: NS-A24TK

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2018

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TL 9000BTU ga R410

Model: NS-C09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TL 12000BTU ga R410

Model: NS-C12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TL 18000BTU ga R410

Model: NS-C18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.350.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU ga R410

Model: NS-C24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TL 9000BTU ga R410

Model: NS-A09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU ga R410

Model: NS-A12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.350.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TL 18000BTU ga R410

Model: NS-A18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TL 24000BTU ga R410

Model: NS-A24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TH 9000BTU

Model: NS-C09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TH 12000BTU

Model: NS-C12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TH 18000BTU

Model: NS-C18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TH 24000BTU

Model: NS-C24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TH 9000BTU

Model: NS-A09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TH 12000BTU

Model: NS-A12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TH 18000BTU

Model: NS-A18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TH 24000BTU

Model: NS-A24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2018 Inverter Model IT Gas 410A (Indonesia)

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C09IT 9000BTU

Model: NS-C09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C12IT 12000BTU

Model: NS-C12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C18IT 18000BTU

Model: NS-C18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C24IT 24000BTU

Model: NS-C24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.100.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A09IT 9000BTU

Model: NS-A09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.550.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A12IT 12000BTU

Model: NS-A12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A18IT 18000BTU

Model: NS-A18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A24IT 24000BTU

Model: NS-A24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ