ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU

Điều hoà mitsubishi 1chiều 10000BTU

Model: MS-H10VC-V1/MU

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều 13000BTU

Model: MS-H13-VC-V1/MU

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều 18000BTU

Model: MS-H18-VC-V1/MU

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều 24000BTU

Model: MS-H24VC-V1/MU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ