ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hoà mitsubishi 1chiều inverter 10000BTU

Model: MSY-GH10VA/V1

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều inverter 13000BTU

Model: MSY-GH13VA-V1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều inverter 18000BTU

Model: MSY-GH18VA-V1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ