Điều hòa Mitsubishi Electric

ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU

Điều hoà mitsubishi 1chiều 10000BTU

Model: MS-H10VC-V1/MU

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều 13000BTU

Model: MS-H13-VC-V1/MU

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều 18000BTU

Model: MS-H18-VC-V1/MU

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều 24000BTU

Model: MS-H24VC-V1/MU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hoà mitsubishi 1chiều inverter 10000BTU

Model: MSY-GH10VA/V1

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều inverter 13000BTU

Model: MSY-GH13VA-V1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 1chiều inverter 18000BTU

Model: MSY-GH18VA-V1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 2 CHIỀU INVERTER

Điều hoà mitsubishi 2 chiều inverter 10000BTU

Model: MSZ-GH10VA/V1

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 2chiều inverter 13000BTU

Model: MSZ-GH13VA/V1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ