ĐIỀU HÒA LG LOẠI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENC 9.000BTU

Model: V10ENC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13EN 12.000BTU

Model: V13EN

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18EN 18.000BTU

Model: V18EN

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.400.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24EN 22.000BTU

Model: V24EN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ