ĐIỀU HÒA LG LOẠI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENQ 9.000BTU

Model: V10ENQ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13END 12.000BTU

Model: V13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18EN 18.000BTU

Model: V18EN

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24EN 22.000BTU

Model: V24EN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ