ĐIỀU HÒA LG LOẠI 2 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10ENC 9.000BTU

Model: B10ENC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13ENC 12.000BTU

Model: B13ENC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18ENC 18.000BTU

Model: B18ENC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24ENC 24.000BTU

Model: B24ENC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ