Điều hòa LG

ĐIỀU HÒA LG LOẠI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENQ 9.000BTU

Model: V10ENQ/ V10ENW/ V10ENV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13END 12.000BTU

Model: V13END/ V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18EN 18.000BTU

Model: V18END/ V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24EN 22.000BTU

Model: V24EN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

ĐIỀU HÒA LG LOẠI 2 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Model: B13ENC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18ENC 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.900.000 VNĐ