Điều hòa Funiki treo tường ga R22

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC09 9.000BTU

Model: SBC09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC12 12.000BTU

Model: SSC12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC18 18.000BTU

Model: SSC18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC24 24.000BTU

Model: SSC24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH09 9.000BTU

Model: SBH09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH12 12.000BTU

Model: SSH12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH18 18.000BTU

Model: SSH18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH24 24.000BTU

Model: SSH24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ