Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki treo tường ga R22

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC09 9.000BTU

Model: SBC09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SS12 12.000BTU

Model: SS12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC18 18.000BTU

Model: SSC18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC24 24.000BTU

Model: SSC24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH09 9.000BTU

Model: SBH09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH12 12.000BTU

Model: SSH12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH18 18.000BTU

Model: SSH18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH24 24.000BTU

Model: SSH24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki treo tường ga R410 nhập khẩu Malaysia

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU ga R410

Model: SC 09MMC / SC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 12MMC 12.000BTU ga R410

Model: SC 12MMC/SC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 18MMC 18.000BTU ga R410

Model: SC 18MMC/ SC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 24MMC 24.000BTU ga R410

Model: SC 24MMC / SC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 09MMC 9.000BTU ga R410

Model: SH 09MMC/ SH09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 12MMC 12.000BTU ga R410

Model: SH 12MMC/ SH12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 18MMC 18.000BTU ga R410

Model: SH 18MMC/ SH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 24MMC 24.000BTU ga R410

Model: SH 24MMC/ SH24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ