Điều hoà Fujitsu loại 1 chiều

Điều hòa Fujitsu ASAA09BMTA-A 9000BTU 1 chiều

Model: ASAA09BMTA-A

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.850.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA12BMTA-A 12000BTU 1 chiều

Model: ASAA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA18FMTA-A 18000BTU 1 chiều

Model: ASAA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA24FMTA-A 24000BTU 1 chiều

Model: ASAA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.700.000 VNĐ