Điều hoà Fujitsu loại 1 chiều

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA09BMTA-A 9000BTU

Model: ASAA09BMTA-A

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA12BMTA-A 12000BTU

Model: ASAA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA18FMTA-A 18000BTU

Model: ASAA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA24FMTA-A 24000BTU

Model: ASAA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ