ĐIỀU HÒA DAIKIN 1 CHIỀU INVERTER GA R32 ( THAILAN)

Điều hòa Daikin inverter FTKQ25SVMV 9000BTU

Model: FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ35SVMV 12000BTU

Model: FTKQ35SVMV/RKQ35SVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ50SVMV 18000BTU

Model: FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ60SVMV 21000BTU

Model: FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25RVMV 9.000BTU

Model: FTKC25RVMV/RKC25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC35RVMV 12.000BTU

Model: FTKC35RVMV/RKC35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50RVMV 18.000BTU

Model: FTKC50RVMV/RKC50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC71RVMV 24.000BTU

Model: FTKC71RVMV/RKC71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 27.900.000 VNĐ