Điều hòa Daikin

ĐIỀU HOÀ DAIKIN

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE25MV1V9 9.000BTU

Model: FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE35MV1V9 12.000BTU

Model: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE50MV1V 18.000BTU

Model: FTNE50MV1V/RNE50MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE60MV1V 21.500BTU

Model: FTNE60MV1V/RNE60MV1V

Công suất: 21500BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

ĐIỀU HÒA DAIKIN 1 CHIỀU INVERTER GA R32 ( THAILAN)

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25RVMV 9.000BTU

Model: FTKC25RVMV/RKC25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC35RVMV 12.000BTU

Model: FTKC35RVMV/RKC35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50RVMV 18.000BTU

Model: FTKC50RVMV/RKC50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC71RVMV 24.000BTU

Model: FTKC71RVMV/RKC71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 27.900.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ DAIKIN 1 CHIỀU INVERTER GA R410A (THAILAN)

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000btu ga R410

Model: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.950.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000btu ga R410

Model: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000btu ga R410

Model: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.950.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000btu ga R410

Model: FTKS71GVMVV/RKS71GVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ

ĐIỀU HÒA DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER GA 410 (THAILAN)

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU ga R410

Model: FTXS25GVMV/RXS25GVMV

Công suất: 9000 BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000BTU ga R410

Model: FTXS35GVMV/RXS35GVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU ga R410

Model: FTXS50GVMV/RXS50GVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 24000BTU ga R410

Model: FTXS71GVMV/RXS71GVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.900.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER GA R32 (THAI LAN)

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXM25HVMV 9.000BTU

Model: FTXM25HVMV/RXM25HVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXM35HVMV 12.000BTU

Model: FTXM35HMVMV/RXM35HVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHM50HVMV 18.000BTU

Model: FTHM50HVMV/RHM50HVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHM71HVMV 24.000BTU

Model: FTHM71HVMV/RHM71HVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER GA R32 MƠI CAO CẤP (THAI LAN)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU ga R32

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU ga R32

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU ga R32

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU ga R32

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ