Điều hòa Casper

Điều hòa Casper loại 1 chiều

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL11 9000BTU

Model: EC-09TL11

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL11 12000BTU

Model: EC-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL11 18000BTU

Model: EC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL11 24000BTU

Model: EC-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.250.000 VNĐ

Điều hòa Casper loại 2 chiều

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL11 9000BTU

Model: EH-09TL11

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL11 12000BTU

Model: EH-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL11 18000BTU

Model: EH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL11 24000BTU

Model: EH-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.900.000 VNĐ