ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 50000BTU FCQ140KAVEA

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C1836S 18000BTU

Model: NT-C1836S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C2836S 28000BTU

Model: NT-C2836S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C3636S 36000BTU

Model: NT-C3636S

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C5036S 50000BTU

Model: NT-C5036S

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A1836S 18000BTU

Model: NT-A1836S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2836S 28000BTU

Model: NT-A2836S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A3636S 36000BTU

Model: NT-A3636S

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A5036S 50000BTU

Model: NT-A5036S

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180 1 chiều 18.000BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-280 1 chiều 28000 BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-360 1 chiều 36000 BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 1 chiều 50000 BTU

Model: APC/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H180 2 chiều 18000BTU

Model: APC/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H280 2 chiều 28000 BTU

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H360 2 chiều 36000 BTU

Model: APC/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H500 2 chiều 50000 BTU

Model: APC/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE561UP

Model: RAV-SE561UP

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE801UP

Model: RAV-SE801UP

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1001UP

Model: RAV-SE1001UP

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1251UP

Model: RAV-SE1251UP

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

Trang 2 trên 612345...Last »