ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 50000BTU FCQ140KAVEA

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C1836 18000BTU

Model: NT – C1836

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C2836 28000BTU

Model: NT – C2836

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C3636 36000BTU

Model: NT – C3636

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C5036 50000BTU

Model: NT – C5036

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A1836 18000BTU

Model: NT – A1836

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A2836 28000BTU

Model: NT – A2836

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A3636 36000BTU

Model: NT – A3636

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A5036 50000BTU

Model: NT – A5036

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180 1 chiều 18.000BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-280 1 chiều 28000 BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-360 1 chiều 36000 BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 1 chiều 50000 BTU

Model: APC/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H180 2 chiều 18000BTU

Model: APC/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H280 2 chiều 28000 BTU

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H360 2 chiều 36000 BTU

Model: APC/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H500 2 chiều 50000 BTU

Model: APC/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNC186PLE1 ga R410 18000BTU

Model: ATNC186PLE1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNC246PLE0 ga R410 24000BTU

Model: ATNC246PLE0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNC368NLE0 ga R410 36000BTU

Model: ATNC368NLE0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNC488MLE0 ga R410 48000BTU

Model: ATNC488MLE0

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Trang 2 trên 712345...Last »