ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN SUMIKURA 2 CHIỀU

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H180 2 chiều 18000BTU

Model: APC/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H280 2 chiều 28000 BTU

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H360 2 chiều 36000 BTU

Model: APC/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H500 2 chiều 50000 BTU

Model: APC/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ