ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC 1 THƯỜNG

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều công suất 28000BTU

Model: CS/CU-D28DB4H

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều công suất 34000BTU

Model: CS/CU-D34DBH8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều công suất 43000BTU

Model: CS/CU-D43DBH8

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều công suất 50000BTU

Model: CS/CU-D50DBH8

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.200.000 VNĐ