Điều hòa âm trần Nagakawa

Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C1836 18000BTU

Model: NT – C1836

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C2836 28000BTU

Model: NT – C2836

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C3636 36000BTU

Model: NT – C3636

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C5036 50000BTU

Model: NT – C5036

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A1836 18000BTU

Model: NT – A1836

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A2836 28000BTU

Model: NT – A2836

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A3636 36000BTU

Model: NT – A3636

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A5036 50000BTU

Model: NT – A5036

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ