ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN MIDEA 2 CHIỀU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều 18000BTU

Model: MCD-18HR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.600.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều 28000BTU

Model: MCD-28HR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều 36000BTU

Model: MCD-36HR

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều 50000BTU

Model: MCD-50HR

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ