ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN MIDEA 1 CHIỀU

Điều hoà âm trần Midea 1 chiều MCD-18CRN1 18000BTU

Model: MCD-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 28000BTU ga R410

Model: MCD-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36000BTU

Model: MCD-36CRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 50000BTU ga R410

Model: MCD-50CRN1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ