Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần 1 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH18K3BI

Model: GKH18K3BI/GUCN18NK1AO

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH24K3BI

Model: GKH24K3BI/GUCN24NK1AO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH30K3BI

Model: GKH30K3BI/GUCN30NK1AO

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH36K3BI

Model: GKH36K3BI/GUCN36NM1AO

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH42K3BI

Model: GKH42K3BI/GUCN42NM1AO

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH48K3BI

Model: GKH48K3BI/GUCN48NM1AO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH18K3BI

Model: GKH18K3BI/GUHN18NK1AO

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH24K3BI

Model: GKH24K3BI/GUHN24NK1AO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3BI

Model: GKH30K3BI/GUHN30NK1AO

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3BI

Model: GKH36K3BI/GUHN36NM1AO

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3BI

Model: GKH42K3BI/GUHN42NM1AO

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3BI

Model: GKH48K3BI/GUHN48NM1AO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.900.000 VNĐ