ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN FUNIKI 2 CHIỀU

Điều hòa âm trần Funiki CH24 2 chiều 24000BTU

Model: CH24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki CH27 2 chiều 27000BTU

Model: CH27

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki CH36 2 chiều 36000BTU

Model: CH36

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki CH50 2 chiều 50000BTU

Model: CH50

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.800.000 VNĐ