Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000BTU AC018HB4DED/ID

Model: AC018HB4DED/ID/AC01 8HC4TED/ID

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000BTU AC024HB4DED/ID

Model: AC024HB4DED/ID/AC02 4HC4TED/ID

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000BTU AC036HB4DED/ID

Model: AC036HB4DED/ID/AC 036HC4TED/ID

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000BTU AC048HB4DED/ID

Model: AC048HB4DED/ID/AC 048HB4DED/ID

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ