Điều hòa âm trần Casper

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-18TL11 18000BTU

Model: CC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-28TL11 28000BTU

Model: CC-28TL11

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-36TL11 36000BTU

Model: CC-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-50TL11 50000BTU

Model: CC-50TL11

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL11 18000BTU

Model: CH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL11 28000BTU

Model: CH-28TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36TL11 36000BTU

Model: CH-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL11 50000BTU

Model: CH-50TL11

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.900.000 VNĐ